قابل توجه اساتيد محترم خواهشمند است پس از ورود به سيستم نسبت به تغيير کلمه عبور خودبه صورت ترکيبي از حرف و عدد اقدام فرمائيد در صورت بروز مشکل با سرکار خانم مهندس سلطانزاده به شماره 31937279 تماس حاصل فرمائيد ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- قابل توجه کليه فراگيران محترم خواهشمند است نسبت به ارزشيابي اساتيد اقدام فرماييد. بازه زماني ارزشيابي 15 ارديبهشت لغايت 15 خرداد مي باشد در صورت بروز مشکل در شناسه کاربري سيستم با سرکار خانم مهندس سلطانزاده 31937279 تماس حاصل فرمائيد ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ مشمولين نظام وظيفه به اطلاع دانشجويان مذکر مشمول انجام نظام وظيفه عمومي ورودي بهمن ماه سال 95 رشته هاي پزشکي، پرستاري، بهداشت عمومي، بهداشت حرفه اي ميرساند، جهت اخذ مجوز لازم جهت ثبت نام موقت از دفاتر خدمات الکترونيکي انتظامي پليس +10 پيش از انجام انتخاب واحد لازم مي باشد به اداره امور مشمولين دانشگاه به ادرس ذيل مراجعه فرمايند. اروميه، فلکه جهاد، جنب اورژانس، ستاد دانشگاه علوم پزشکي اروميه، ساختمان شماره 6، اتاق 121 شماره تلفن تماس:31937130 کارشناس امور مشمولين دانشگاه: آقاي اسم خاني -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------